WELKOM Meldt U aan Contact Reacties Reizigers

Privacyreglement

 


 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens bij Culturele Reizen Oosterhout
U heeft ongetwijfeld gehoord over de nieuwe privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ) binnen de Europese Unie, die op 25 mei 2018. in werking is getreden.

Hieronder kunt u zien hoe Culturele Reizen Oosterhout met uw gegevens omgaat.

Hoe komen wij aan uw gegevens:
Uw gegevens worden door uzelf (dus impliciet met uw toestemming) aangeleverd. Dit gebeurt bij:

 • Abonneren op onze Nieuwsbrief
 • Boeken van een reis (via het aanmeldingsformulier of telefonisch)

Welke gegevens leggen wij van u vast:

 • Naam en initialen:
 • Aanspreektitel: Mevr. / Dhr.
 • Straat en huisnummer:
 • Postcode en woonplaats:
 • Telefoonnummer vast
 • Telefoonnummer mobiel
 • ndien aanwezig: e-mail adres
 • Indien geabonneerd op de Nieuwsbrief of geboekt voor een reis: Bankrekeningnummer.

Hoe leggen wij uw gegevens vast:

 • Tijdelijk op papier: de ingevulde Aanmeldingsformulieren. Deze worden bewaard bij de secretaris en na 1 jaar vernietigd
 • In een computerbestand op de computers van 2 bestuursleden (veiligheidshalve). Hierbij zijn maatregelen genomen tegen ongeoorloofde toegang.
 • Als u zich 5 jaar lang u niet abonneert op onze Nieuwebrief en geen reis bij ons boekt, worden uw gegevens verwijderd.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens:

 • Wij gebruiken de aan ons verstrekte naam-, adres- en overige gegevens uitsluitend voor het versturen van berichten en informatie betreffende CReO en haar reisprogramma.
 • Bij mailverkeer worden de gegevens van de andere abonnees of deelnemers niet getoond.
 • Verder verstrekken wij per reis een lijst met de naamgegevens van de meereizende passagiers op papier aan de chauffeur van de busonderneming. (Wettelijke verplichting). Wij verzoeken de vervoerder deze lijst ná het voltooien van de reis te vernietigen.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of laten verwijderen:
Hiervoor kunt u contact opnemen met de Secretaris


Gebruik van gemaakte foto’s tijdens de reizen
Tijdens de reizen worden regelmatig foto’s gemaakt van de omgeving en/of van de deelnemende reizigers. Een selectie hiervan wordt gepubliceerd op onze (openbare) website
www.stichting-creo.nl/foto’s.
Heeft u bezwaar tegen publicatie van foto’s waar u herkenbaar opstaat, dan kunt u dit meedelen aan de fotograaf.

Versie 2, 29 mei 2018


WELKOM Meldt U aan Contact Reacties Reizigers

GESPONSORD EN ONTWIKKELD DOOR: 

Copyright © 2018 Rainbow Websites. All rights reserved.  Website last modified: 23 dec 2019