WELKOM Meldt U aan Contact Reacties Reizigers

Corona Nieuws

 


 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de gevolgen van de Corona-maatregelen voor onze reizen.


Brief, rond 15 mei 2020 verzonden aan alle deelnemers aan de reis naar Leiden

 

Oosterhout, 15 mei 2020

Beste CReO-reiziger,


Hoewel het Coronavirus steeds beter onder controle komt, is er nog geen enkele
zekerheid dat we in het najaar weer ons reisprogramma veilig kunnen gaan
uitvoeren.

Omdat de gezondheid van onze deelnemers van belang blijft, heeft het CReO-
bestuur besloten de al naar zaterdag 12 september uitgestelde reis naar
Leiden nu definitief niet door te laten gaan.
De door u vooruitbetaalde reiskosten worden binnenkort door de penningmeester gerestitueerd.

Natuurlijk blijven wij op het vinkentouw om onze CReO-activiteiten weer te
hervatten als alle beperkingen voorbij zijn. Waarbij we ook bekijken of we de
Leiden-reis dan weer kunnen inpassen.

Zodra de Corona-perikelen definitief achter de rug zijn, houden wij u op de
hoogte hoe we verder gaan.

Wij vertrouwen dat u begrip heeft voor deze moeilijke beslissing.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat (Marja van Esch,
tel.0162-456423of mail: marjaesch@hotmeil.com).


Met vriendelijke groet,

het bestuur van CReO


30 maart 2020, ook als brief verzonden aan alle abonees op onze Nieuwabrief.

Hoe nu verder met CReO na de laatste Corona-maatregelen?

Oosterhout, 30 maart 2020

Beste abonnee,

Het zal eenieder duidelijk zijn dat de laatste Corona-maatregelen van de overheid diep ingrijpen in het reizen-programma van CReO.

Reis naar LEIDEN op 28 maart 2020
Onlangs is de reis al verplaatst naar 12 september 2020. Alle deelnemers hebben hierover  een brief ontvangen.
Mochten er tegen die tijd nog steeds beperkende maatregelen van kracht zijn, zullen we ons beraden op de verdere mogelijkheden.

Reis naar ARNHEM op 16 mei 2020
We hebben besloten deze reis geheel  te annuleren en de betaalde kosten aan de deelnemers terug te betalen.
Dit gaat binnenkort plaats vinden.

Omdat het naseizoen ná september niet zo geschikt is voor buitenactiviteiten, is het verplaatsen van de reis naar Arnhem naar het najaar 2020 geen optie .

Uitwerken van het Najaarsprogramma 2020
Wij waren al druk bezig met het uitwerken van de reizen voor het najaar 2020. Hiermee doorgaan is op dit moment weinig zinvol. Er is een té grote onzekerheid wanneer er weer gereisd mag worden en   wanneer  musea,  evenementen en horeca  weer open gaan.

Wij hebben daarom besloten om ALLE activiteiten van het Bestuur m.b.t. het Najaarsprogramma 2020 voorlopig stil te leggen.
Wij gaan daarmee pas weer aan de slag als er zicht is op het kunnen uitvoeren van nieuwe reizen.

Tenslotte
Uiteraard betreuren wij deze ontwikkeling ten zeerste, wij doen niets liever dan het voor u ontwikkelen en uitvoeren van interessante en gevarieerde reizen.
Gelukkig werkt onze organisatie geheel met vrijwilligers, hierdoor lopen wij geen financieel risico en is de continuďteit van CReO  gewaarborgd.

Wij hopen dat u onze organisatie een warm hart blijft toedragen en dat wij u in de niet te verre toekomst weer kunnen verwelkomen in de CReO-bus.

Aan ons nieuwe logo is te zien: wij houden de zonzijde, voor uzelf: blijf gezond en houd goede moed!

 

Het Bestuur van Culturele Reizen Oosterhout


11 maart 2020, ook als brief verzonden naar de deelnemers van deze reis.

BELANGRIJK

Oosterhout, 11 maart 2020

Beste CreO-reiziger,

Voor 28 maart 2020 heeft u de reis naar Leiden geboekt.

Gezien de dreiging van het zich steeds verder verspreidende Corona-virus is het Bestuur van CReO van mening dat het niet verantwoord is om op die datum onze reizigers aan het risico van een besmetting bloot te stellen.

Wij hebben daarom besloten deze reis te verplaatsen naar:

12 september 2020,

er van uitgaande dat de uitbraak tegen die tijd is uitgewoed.

Het programma voor de nieuwe datum blijft ongewijzigd.

Mocht u op de nieuwe datum niet kunnen deelnemen, neemt u dan contact op met ons secretariaat (Marja van Esch, tel. 0162- 456423 of mail: marjaesch@hotmail.com). Wij zullen ons inzetten voor een bevredigende oplossing.

Wij vertrouwen er op dat u begrip heeft voor deze, voor ons allen ingrijpende maatregel.

Met vriendelijke groet,

 

het Bestuur van CReO

N.B. Iedere deelnemer ontvangt deze brief, maar waarschuw voor alle zekerheid ook uw eventuele medereiziger!


WELKOM Meldt U aan Contact Reacties Reizigers

GESPONSORD EN ONTWIKKELD DOOR: 

Copyright © 2018 Rainbow Websites. All rights reserved.  Website last modified: 25 mei 2020